experimental

Entry: geocoding

URI: http://registry.it.csiro.au/sandbox/iso-tc211/terms/195

translation of one form of location into another

Core metadata

is a Concept
submitted bySimon Cox
accepted on 25 Feb 2016 23:07:08.829

All registration metadata

date accepted 25 Feb 2016 23:07:08.829
date submitted 25 Feb 2016 23:06:54.855
definition
entity geocoding
source graph graph

description translation of one form of location into another
item class Concept
label geokodning | geokodning | géocodage | 地理编码 | geokodieren | геокодирование | geokoodaus | geocoding | 지오코딩 | الترميز الجغرافي | geocodificación
notation 195
register terms
status status experimental
submitter
account name simon.cox@csiro.au
name Simon Cox

type register item
version info 2

Download formats available

RDF ttlplainwith metadata
RDF/XMLplainwith metadata
JSON-LDplainwith metadata
CSVplainwith metadata
Export allexport
Pane is loading ...
Select tab to expand

Definition

change note valid
comment NOTE – Geokodning henviser normalt til oversættelse af "adresse" eller "knudepunkt" til "direkte position". Mange udbydere indbygger også en "omvendt geokodning"-grænseflade i deres geokoder og udvider dermed definitionen af denne tjeneste til en generel oversætter af lokalitet. Eftersom rutetjenester anvender interne lokalitetskodninger, som almindeligvis ikke er tilgængelige for andre, er en geokoder en integreret del af en sådan tjeneste. | 비고: 일반적으로 지오코딩은 "주소"나 "교차로"와 같은 "간접 위치"를 "직접 위치"로 변환하는 것을 지칭한다. 다수의 서비스 제공자는 자신들의 지오코더에 "역(逆) 지오코딩" 인터페이스를 포함하고 있으며, 이로 인해 일반적인 위치 변환 서비스의 정의가 확장되었다. 라우팅 서비스는 일반적으로 내부의 위치 부호화를 사용하기 때문에 지오코더는 필수 요소 중 하나이다. | 注:地理编码通常指的是将“地址”或者“交叉路口”转换为“直接位置”,很多服务提供商还在他们的地理编码器中添加了“反向地理编码”接口,这样就把地理编码服务的定义拓展为通用的位置转换器。因为路径计算服务程序使用内部位置编码,通常不向他人提供,所以地理编码器就称为这种服务内在的不可或缺的一部分。 | NOTA Usualmente la geocodificación se refiere a la traducción de "dirección" o "intersección" a "posición directa". Muchos proveedores de servicios incluyen además una interfaz de "geocodificación inversa" a sus geocodificadores extendiendo así la definición del servicio como traductor general de localizaciones. Debido a que los servicios de enrutado usan codificaciones internas de localizaciones que no están generalmente disponibles a otros, un geocodificador es una parte interna integral de estos servicios. | Note 1 to entry: Geocoding usually refers to the translation of "address" or "intersection" to "direct position." Many services providers also include a "reverse geocoding" interface to their geocoder, thus extending the definition of the service as a general translator of location. Because routing services use internal location encodings not usually available to others, a geocoder is an integral part of the internals of such a service. | HUOM. Geokoodauksella viitataan tavallisesti osoitteen tai risteyksen muuntamiseen suoraksi sijainniksi. Useat palveluntuottajat ovat sisällyttäneet geokoodauspalveluunsa käänteisen geokoodauksen rajapinnan ja laajentaneet näin palvelun määritelmää yleiseksi sijainnin muuntajaksi. Koska reitityspalveluissa käytetään sisäistä sijainnin koodausta, joka ei normaalisti ole muiden saatavissa, geokoodaus on reitityspalvelun kiinteä osa. | ملاحظة: الترميز الجغرافي يكون في العادة إشارة إلى نقل "العنوان" أو "التقاطع" إلى "موقع مباشر". كثير من مزودي الخدمات يضيفون واجهة " ترميز جغرافي عكسي" إلى برنامج ترميزهم ، وبذلك يضيفون ميزة أخرى توسع تعريف الخدمة لتصبح نقلاً عاماً للموقع. ونظراً لأن خدمات توجيه الحركة على الطرق تستخدم طرق ترميز داخلية للمواقع لا تتوفر لغيرهم عادة ، فإن برنامج الترميز الجغرافي يمثل جزءاً تكاملياً مع البرامج الداخلية لهذا النوع من الخدمات.
date accepted 15 Oct 2005 00:00:00.000 | 1 Dec 2006 00:00:00.000
definition oversættelse af én form for lokalitet til en anden | traducción de una forma de localización a otra | ترجمة صيغة من صيغ الموقع إلى صيغة أخرى | 위치의 한 형태를 다른 형태로 변환 | translation of one form of location into another | 一种位置形式到另一种位置形式的转换。 | översättning av ett läge till koordinater | conversion d'une forme de localisation en une autre | преобразование одной формы указания местоположения в другую | epäsuoran sijainnin muuntaminen suoraksi sijainniksi
description translation of one form of location into another
editorial note preferred | preferred
label geocoding
notation 195 | 195
note NOTA Usualmente la geocodificación se refiere a la traducción de "dirección" o "intersección" a "posición directa". Muchos proveedores de servicios incluyen además una interfaz de "geocodificación inversa" a sus geocodificadores extendiendo así la definición del servicio como traductor general de localizaciones. Debido a que los servicios de enrutado usan codificaciones internas de localizaciones que no están generalmente disponibles a otros, un geocodificador es una parte interna integral de estos servicios. | 注:地理编码通常指的是将“地址”或者“交叉路口”转换为“直接位置”,很多服务提供商还在他们的地理编码器中添加了“反向地理编码”接口,这样就把地理编码服务的定义拓展为通用的位置转换器。因为路径计算服务程序使用内部位置编码,通常不向他人提供,所以地理编码器就称为这种服务内在的不可或缺的一部分。 | NOTE – Geokodning henviser normalt til oversættelse af "adresse" eller "knudepunkt" til "direkte position". Mange udbydere indbygger også en "omvendt geokodning"-grænseflade i deres geokoder og udvider dermed definitionen af denne tjeneste til en generel oversætter af lokalitet. Eftersom rutetjenester anvender interne lokalitetskodninger, som almindeligvis ikke er tilgængelige for andre, er en geokoder en integreret del af en sådan tjeneste. | Note 1 to entry: Geocoding usually refers to the translation of "address" or "intersection" to "direct position." Many services providers also include a "reverse geocoding" interface to their geocoder, thus extending the definition of the service as a general translator of location. Because routing services use internal location encodings not usually available to others, a geocoder is an integral part of the internals of such a service. | ملاحظة: الترميز الجغرافي يكون في العادة إشارة إلى نقل "العنوان" أو "التقاطع" إلى "موقع مباشر". كثير من مزودي الخدمات يضيفون واجهة " ترميز جغرافي عكسي" إلى برنامج ترميزهم ، وبذلك يضيفون ميزة أخرى توسع تعريف الخدمة لتصبح نقلاً عاماً للموقع. ونظراً لأن خدمات توجيه الحركة على الطرق تستخدم طرق ترميز داخلية للمواقع لا تتوفر لغيرهم عادة ، فإن برنامج الترميز الجغرافي يمثل جزءاً تكاملياً مع البرامج الداخلية لهذا النوع من الخدمات. | 비고: 일반적으로 지오코딩은 "주소"나 "교차로"와 같은 "간접 위치"를 "직접 위치"로 변환하는 것을 지칭한다. 다수의 서비스 제공자는 자신들의 지오코더에 "역(逆) 지오코딩" 인터페이스를 포함하고 있으며, 이로 인해 일반적인 위치 변환 서비스의 정의가 확장되었다. 라우팅 서비스는 일반적으로 내부의 위치 부호화를 사용하기 때문에 지오코더는 필수 요소 중 하나이다. | HUOM. Geokoodauksella viitataan tavallisesti osoitteen tai risteyksen muuntamiseen suoraksi sijainniksi. Useat palveluntuottajat ovat sisällyttäneet geokoodauspalveluunsa käänteisen geokoodauksen rajapinnan ja laajentaneet näin palvelun määritelmää yleiseksi sijainnin muuntajaksi. Koska reitityspalveluissa käytetään sisäistä sijainnin koodausta, joka ei normaalisti ole muiden saatavissa, geokoodaus on reitityspalvelun kiinteä osa.
pref label geocoding | geokodieren | геокодирование | geokodning | geokodning | 地理编码 | الترميز الجغرافي | geocodificación | géocodage | geokoodaus | 지오코딩
provenance Internet | KS X ISO 19133 | Sanastokeskus TSK: Geoinformatiikan sanasto (TSK 32), 2005
source ISO 19133:2005
status valid
type Concept

Links

.. none found